Trädvård, trädfällning, bygg och trädgård i Uppsala och Stockholm
En växande grodd i två händer.

Lite hjälp med RUT- och ROT-avdrag

Rot- och rutavdrag innebär att man kan få avdrag på skatten för vissa arbeten som utförs hemma hos dig. Vi gör avdraget direkt på fakturan och ni betalar enbart återstående arbetskostnad.

ROT-avdrag

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag om det utförs i, eller i nära anslutning till, en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som anhöriga bor i. Rotavdraget är på max 30 procent av arbetskostnaden och 50 000 kronor per år och person.

RUT-avdrag

Tjänster som ingår i rutavdrag är exempelvis gräsklippning, krattning, ogräsrensning, trädgårdsstädning, mossbekämpning, klippning av häckar, buskar och rosor, vattning och gödning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost samt snöröjning. Rutavdraget är på max 50 procent och 25 000 kronor för dig under 65 år och 50 000 kronor för dig över 65 år.

Vad gäller mer för ROT och RUT?

Avdragen räknas samman så totalt för ett år per person får du utnyttja maximalt 50 000 kronor om du är under 65 år, och 75 000 om du är över 65 år. Observera att du måste ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna få avdrag beviljat för rot- och rutarbete.

Exempel på sådant som inte ingår i rot- eller rut-avdraget:

  • Anläggning av trädgård eller gräsmatta, växtplantering, trädgårdsdesign, trädfällning, trädbeskärning, slyröjning samt stubbfräsning.
  • Anläggning och reparation av uppfart, gångar och murar, sten- eller plattsättning.
  • Arbetskostnad för att bygga ett friliggande växthus eller för reparation, ombyggnad eller nybyggnad av staket.

Läs mer om rot- och rutavdrag på skatteverkets hemsida.

Hör gärna av dig!

Hustomten står för professionella, pålitliga och personliga tjänster kring allt inom utemiljö och trädgård. Trädgårdsanläggning och -skötsel, träd och bygg.

Hustomten Uppland
Kolugnsvägen 94, 741 41 Knivsta 0760-17 02 04
info@hustomten-uppland.se

Socialt

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.